Warsztat refleksyjny pt.: „Ewaluacja on-going LSR - Bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR”

Warsztat refleksyjny pt.: „Ewaluacja on-going LSR - Bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR”

W dniu 16.02.2018 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański odbył się warsztat refleksyjny pt.: „Ewaluacja on-going LSR - Bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR zrealizowany w ramach projektu pt.: "Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański na rok 2018" współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem warsztatu była bieżąca analiza procesu wdrażania LSR i jej efekty oraz zmiany w otoczeniu, tak by lepiej zrozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają nas one do osiągnięcia celów. Warsztat stanowił uzupełnienie monitoringu o konieczną interpretację, ocenę i rekomendacje działań.
W warsztacie udział wzięli członkowie Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański, członkowie Zarządu LGD, członkowie Rady LGD, członkowie organu kontroli wewnętrznej LGD oraz pracownicy biura LGD.

Prawidłowy przebieg warsztatu nadzorowała Pani Karolina Poczykowska –  socjolog, trener I stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, posiadająca doświadczenie zawodowe związane z realizacją i oceną projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  jak i doświadczenie w realizacji działań szkoleniowych joraz ewaluacyjnych związanych z realizacją projektów i strategii w ramach RLKS.


 

         

Top