Walidacja w aplikacji GWA2014 EFS

Walidacja w aplikacji GWA2014 EFS

Informacja dla Beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego).

Z uwagi na wprowadzoną walidację w ramach aplikacji GWAEFS, w celu wysłania wniosku o dofinansowanie przez GWA, należy wybrać jeden z trzech poniżej zakreślonych wskaźników i określić ich wartość na 0 lub inną odpowiednią wartość jeśli rzeczywiście wskaźnik monitoruje adekwatnie wsparcie oferowane w ramach projektu.  
Aplikacja sprawdza czy we wniosku został wybrany wskaźnik kluczowy dla programu. Te trzy pozycje wskazane na liście rozwijalnej są rozpoznawane przez GWAEFS w tym przypadku za kluczowe.
Oczywiście oprócz niniejszych wskaźników wynikających z walidacji, należy każdorazowo - zgodnie z warunkami naboru - wybrać wskaźniki obligatoryjnie monitorowane jako kluczowe w odniesieniu do odpowiednich typów projektu w ramach Działania 9.1(są oznaczone przedrostkiem RLKS). 

 

Top