Uwaga! Zmiany w oznakowaniu projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich

Uwaga! Zmiany w oznakowaniu projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe zasady dotyczące oznakowania wszystkich projektów dofinansowanych ze środków UE, czyli także tych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Do dotychczas obowiązującego zestawu znaków (logo Funduszy Europejskich oraz flaga Unii Europejskiej z odpowiednimi podpisami, a w przypadku programów regionalnych również logo województwa) zostały dodane barwy narodowe – flaga Rzeczypospolitej Polskiej. Trzeba podkreślić, że barwy Rzeczypospolitej Polskiej mogą występować tylko w wersji pełnokolorowej, czyli zgodnie z Ustawą o symbolach państwowych – białym i czerwonym. W przypadku wersji czarno-białej beneficjenci nie muszą uwzględniać flagi RP w zestawie logotypów.

Nowe zasady oznakowania projektów obowiazują wszystkich beneficjentów, którzy podpiszą umowy (i aneksy do umów) o dofinansowanie po 1 stycznia 2018 roku.

Ta zmiana ma na celu podkreślenie faktu, że projekty, które otrzymują dofinansowanie z Unii Europejskiej są także częściowo finansowane ze środków krajowych.


Zmiany oznakowania projektów uregulowane zostały w:

 

Top