Uwaga! RODO dla beneficjentów PROW

Uwaga! RODO dla beneficjentów PROW

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) poniżej zamieszczono aktualne wzory dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych osób fizycznych występujących w poddziałaniu 19.2.
RODO Klauzule 19.2 <pobierz plik>
RODO Klauzle do listy obecności 19.2 <pobierz plik>
RODO Klauzule do karty wkładu rzeczowego 19.2 <pobierz plik>

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzańskie, tel. 85 712 83 07.

Top