Szkolenie dla członków Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji oraz pracowników biura Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański

Szkolenie dla członków Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji oraz pracowników biura Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański

W dniu 19.12.2017 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański odbyło się szkolenie pt "Monitoring i ewaluacja dokumentów strategicznych" zrealizowane w ramach projektu nr RPPD.09.01.00-02-0003/16 pt.: "Wsparcie na rzecz kosztów bierzących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański" współfinanwany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem szkolenia było podniesienie wiedzy i umiejętności członków Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji i pracowników biura w zakresie monitoringu i ewaluacji projektów oraz programów i strategii.

Prowadzący Pani Karolina Poczykowska - socjolog, trener I stopnia  Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządwych omówiła zasady Monitoringu i ewaluacji wskazując przy tym narzędzia do ich budowy i sposobów wykorzystywania w życiu projektu.Top