Szkolenie dla członków Rady oraz pracowników biura

Szkolenie dla członków Rady oraz pracowników biura

W ramach realizacji projektu nr RPPD.09.01.00-20-0146/17 pt: „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański na 2018 rok” w dniu 30.08.2018 r.  w Suchowoli odbyło się  szkolenie pt: „Projekty grantowe – procedury i kryteria”, które skierowane zostało do członków Rady oraz pracowników biura. Celem szkolenia było podniesienie umiejętności kardy biorącej udział we wdrażaniu LSR poprzez podniesienie umiejętności koniecznych do prawidłowej oceny i wyboru grantów do realizacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w szkoleniu.


  

Organizacja szkolenia była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański na 2018 rok”, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 

Top