Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami - podsumowanie

Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami - podsumowanie

W dniach 08-09-12.10.2020 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański; w Monieckim Ośrodku Kultury oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku odbyły się spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami na których zostały przedstawione główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański wraz z informacją o planowanych naborach wniosków. Spotkanie realizowane w ramach projektu nr RPPD.09.01.00-20-0379/19 pt.: „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański na 2020 rok” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. W sumie w szkoleniach wzięło udział 21 osób.
 
Dziękujemy uczestnikom za udział w spotkaniu !!!


 

   

Top