Ruszają nowe konkursy z PROW (m.in. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej)

Ruszają nowe konkursy z PROW (m.in. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej)

Informujemy, iż w dniu 13 września 2019 r. Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański ogłosiła kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański na operacje z zakresu:


Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce Konkursy/PROW 2014-2020/

Top