Rusza pierwszy nabór wniosków o powierzenie grantów (nr 1/2018/G)

Rusza pierwszy nabór wniosków o powierzenie grantów (nr 1/2018/G)

Informujemy, iż w dniu 06.11.2018 r. Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański ogłosiła pierwszy nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego (poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020) w zakresie tematycznym: 

  • zachowanie dziedzictwa lokalnegocel szczegółowy 5.1 Wzrost aktywności społecznej i kultywowanie dziedzictwa obszaru LGD , PRZEDSĘWZIĘCIE 5.1.2 Lokalne dziedzictwo kulturowe (Leader) - nabór nr 1/2018/G.
Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce Konkursy/PROW 2014-2020

Termin składania wniosków: 20.11.2018 r. - 11.12.2018 r.

Podmioty zainteresowane serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.

Top