Rusza nabór nr 8/2018 - Promowanie obszaru LSR

Rusza nabór nr 8/2018 - Promowanie obszaru LSR

Informujemy, iż w dniu 20.03.2018 r. Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański na operacje z zakresu:

  • Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, cel szczegółowy 5.1 Rozwój potencjału gospodarczego społeczności poprzez produkty lokalne i rynki zbytu, PRZEDSĘWZIĘCIE 5.2.1 Produkty Lokalne i lokalne rynki zbytu (Leader), - nabór nr 8/2018.
Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce Konkursy/PROW 2014-2020

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 16.04.2018 r. - 30.04.2018 r.

Top