Rusza nabór nr 7/2018 - Infrastruktura dziedzictwa kulturowego (EFRR)

Rusza nabór nr 7/2018 - Infrastruktura dziedzictwa kulturowego (EFRR)

Informujemy, iż w dniu 16.03.2018 r. Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański na operacje z zakresu:

  • typ projektu nr 7: Projekty dotyczace dziedzictwa kulturowego, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego określone dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - nabór nr 7/2018.
Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce Konkursy/EFRR 2014-2020

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 13.04.2018 r. - 30.04.2018 r.


 

Top