Rusza Nabór nr 4/2020 - Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego (EFS)

Rusza Nabór nr 4/2020 - Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego (EFS)

Informujemy, iż w dniu 16.01.2020 r. Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański na operacje z zakresu:

  • typ projektu nr 5 - Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - Nabór nr 4/2020.

Czas trwania naboru: 04.02.2020 r. - 28.02.2020 r.

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce Konkursy/EFS 2014-2020  przekierowanie do dokumentacji konkursowej dla naboru nr 4/2020

WAŻNA INFORMACJA:

Wszystkie podmioty zainteresowane składaniem wniosków informujemy o możliwości skorzytania z bezpłatnego wsparcia doradczego na etapie pisania wniosku o dofinansowane realizacji projektu.
Kontakt z doradcą:
malgorzatabobryk@biebrza-leader.pl  

Na doradztwo prosimy umawiać się telefonicznie (tel do biura LGD: 85 71 28 307).  Z uwagi na dużą ilość ogłoszonych konkursów prosimy nie zwlekać z kontaktem z doradcą, gdyż w okresie kończącym termin przyjmowania wniosków, kontakt może być utrudniony. 

Przypominamy, iż jednym z lokalnych kryteriów wyboru operacji jest doradztwo LGD, za które można uzyskać 3 pkt. Aby podmiot uzyskał punkty za skorzystanie z doradztwa ma obowiązek skorzystać z niego w terminie od dnia ogłoszenia naboru wniosków na stronie internetowej LGD i nie później niż 1 dzień przed zakończeniem naboru wniosków.

Top