Rusza Nabór nr 4/2019 - Programy Aktywności Lokalnej

Rusza Nabór nr 4/2019 - Programy Aktywności Lokalnej

Informujemy, iż w dniu 06.02.2019 r. Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański na operacje z zakresu:

  • typu projektu nr 6 - Programy aktywności lokalnej, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - nabór nr 4/2019 (termin składania wniosków o dofinansowanie: 25.02.2019 - 26.03.2019).
Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce Konkursy/EFS 2014-2020/Nabór nr 4/2019 - PAL

Top