Rusza nabór nr 24/2018 - Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego

Rusza nabór nr 24/2018 - Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego

Informujemy, iż w dniu 20.12.2017 r. Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański na operacje z zakresu:

  • typ projektu nr 10: Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego określone dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - nabór nr 24/2018.
Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce Konkursy/EFRR 2014-2020

Podmioty zainteresowane serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.

Top