Rusza Nabór nr 2/2020 - Wsparcie rodziny i środowiska (EFS)

Rusza Nabór nr 2/2020 - Wsparcie rodziny i środowiska (EFS)

Informujemy, iż w dniu 14.01.2020 r. Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański na operacje z zakresu:

  • typ projektu nr 10 - działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - Nabór nr 2/2020.

Czas trwania naboru: 31.01.2020 r. - 28.02.2020 r.

Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce Konkursy/EFS 2014-2020

Top