Rusza nabór nr 13/2018 - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (EFS)

Rusza nabór nr 13/2018 - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (EFS)

 

Informujemy, iż w dniu 18.05.2018 r. Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański na  operacje z zakresu:

  • typu projektu nr 3 - Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej  - nabór nr 13/2018 - działanie 9.1 Rewitaliazacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce Konkursy/EFS 2014-2020

Podmioty zainteresowane serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.

Top