Rusza Nabór nr 12/2018 - Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego

Rusza Nabór nr 12/2018 - Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego

Informujemy, iż w dniu 30.04.2018 r. Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański na  operacje z zakresu:

  • typu projektu nr 5 - Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego1  - nabór nr 12/2018.
Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce Konkursy/EFS 2014-2020

Podmioty zainteresowane serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.

[1] Mała szkoła tj. do 100 uczniów wg stanu na dzień 1 września roku szkolnego trwającego na dzień ogłoszenia naboru. Rok szkolny rozumiany jest zgodnie z art. 94 Prawa oświatowego, jako okres od 1 września do 31 sierpnia roku następnego.
 

Top