Rekrutacja na cykl szkoleń

Rekrutacja na cykl szkoleń

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych na zlecenie Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański prowadzi rekrutację uczestników na cykl szkoleniowy skierowany do 11 osób fizycznych zagrożonych wykluczeniem społecznym  od 15  do 35 roku życia zamieszkujących na terenie gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju LGD Fundusz Biebrzański (Gminy Dąbrowa Białostocka, Goniądz,  Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Suchowola, Sztabin, Trzcianne, Nowy Dwór).

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem
: <kliknij tutaj>

Top