Podsumowanie spotkań Informacyjno - szkoleniowych

Podsumowanie spotkań Informacyjno - szkoleniowych

Podsumowanie spotkań Informacyjno - szkoleniowych pt: „Przedstawienie głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański”.
   
  W ramach realizacji projektu „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański na 2018 rok”, Priorytet IX, Działanie 9.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPPD.09.01.00-20-0146/17), przeprowadziliśmy 11 spotkań (po jednym dla każdej gminy z obszaru Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański) w okresie od 14 do 26 czerwca 2018 roku.

      Na spotkaniach omówiliśmy główne cele, zasady finansowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, procedury oceny wniosków i wyboru operacji jak i lokalne kryteria wyboru. Omówiliśmy nadchodzące konkursy wraz z określeniem potencjalnych wnioskodawców. Ostatnim punktem spotkań było omówienie wniosku o przyznanie pomocy jak i wymaganych do niego załączników dotyczących wnioskodawców planujących rozwinąć działalność gospodarczą.

      Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniach i zapraszamy do składania wniosków w ramach nadchodzących naborów.

 

Top