Planowany nabór wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej

Planowany nabór wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej

Informujemy, że w terminie 6-24.05.2019 r. planowany jest nabór wniosków w na rozwijanie działalności gospodarczej dla podmiotów, które przez co najmniej 365 dni w ostatnich 3 latach prowadziły działalność gospodarczą i nadal ją prowadzą.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 1 449 125,00 PLN.
W ramach konkursu obowiązują dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:

  1. wnioskowana kwota pomocy nie może być wyższa niż 161 013,00 zł
  2. uzależnienie wysokości wnioskowanej kwoty pomocy w odniesieniu do tworzonych miejsc pracy:
    1. za utworzenie jednego miejsca pracy – wysokość wnioskowanej kwoty pomocy nie może przekroczyć 100 000,00 zł;
    2. za utworzenie dwóch lub więcej miejsc pracy - wysokość wnioskowanej kwoty pomocy  nie może przekroczyć 161 013,00 zł
Minimalna całkowita wartość projektu: nie mniej niż 50.000 zł.
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji w wysokości nie wyższej 70% kosztów kwalifikowalnych.
Pełna dokumentacja konkursowa zostanie udostępniona najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru na stronie internetowej w zakładce Konkursy.

 

Top