Pierwsze umowy o powierzenie grantów podpisane

Pierwsze umowy o powierzenie grantów podpisane

Z przyjemnością informujemy, iż Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański w dniach 9-10.07.2019 r. podpisała 8 umów o powierzenie grantów na łączną kwotę prawie 220 000,00 zł. Wśród Grantobiorców znaleźli się: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korycińskiej, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Wodniczka", Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GOKSiT” Suchowola, Dąbrowskie Stowarzyszenie Produktu Lokalnego, Moniecki Ośrodek Kultury, Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej, Fundacja Zdrowsi Każdego Dnia. Grantobiorcy będą realizowali swoje przedsięwzięcia dotyczące dziedzictwa kulturowego do lutego 2020 r. Wśród planowanych inicjatyw jest m.in.: utworzenie dziecięcego zespołu ludowego, organizacja festynu archeologicznego, zakup sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego dla zespołu ludowego, organizacja jarmarków rozmaitości, publikacja folderu promocyjnego, stworzenie aplikacji moblinej "Skarby Górnej Biebrzy" oraz mapy interaktywnej "Brama na Biebrzę".
W tym roku LGD Fundusz Biebrzański planuje ogłosić kolejne konkursy na realizację grantów.  Podmioty zainteresowane uzyskaniem wsparcia zapraszamy do kontaktu z nami oraz do śledzenia naszej strony internetowej.

 

Top