Pierwsze umowy o powierzenie grantów podpisane

Pierwsze umowy o powierzenie grantów podpisane

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 
 
W dniu 14 czerwca 2019 r. Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański podpisała z Urzędem Marszałkowskim umowę  o przyznaniu pomocy (nr 00568-6935-UM1020822/19) na realizację projektu grantowego pt. Promocja i zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański mającego na celu ochronę, kultywowanie i promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego obszaru LGD Fundusz Biebrzański poprzez organizację szeregu przedsięwzięć kulturalno-promocyjnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
W związkuz powyższym Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański w dniach 9-10.07.2019 r. podpisała 8 umów o powierzenie grantów na łączną kwotę prawie 220 000,00 zł. Wśród Grantobiorców znaleźli się: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korycińskiej, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Wodniczka", Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GOKSiT” Suchowola, Dąbrowskie Stowarzyszenie Produktu Lokalnego, Moniecki Ośrodek Kultury, Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej, Fundacja Zdrowsi Każdego Dnia. Grantobiorcy będą realizowali swoje przedsięwzięcia dotyczące dziedzictwa kulturowego do lutego 2020 r. Wśród planowanych inicjatyw jest m.in.: utworzenie dziecięcego zespołu ludowego, organizacja festynu archeologicznego, zakup sprzętu muzycznego i nagłośnieniowego dla zespołu ludowego, organizacja jarmarków rozmaitości, publikacja folderu promocyjnego, stworzenie aplikacji moblinej "Skarby Górnej Biebrzy" oraz mapy interaktywnej "Brama na Biebrzę".
W tym roku LGD Fundusz Biebrzański planuje ogłosić kolejne konkursy na realizację grantów.  Podmioty zainteresowane uzyskaniem wsparcia zapraszamy do kontaktu z nami oraz do śledzenia naszej strony internetowej.
Aktualizacja z dn. 17.07.2019 r.: Informujemy iż w dniu 16.07. 2019 r. została podpisana ostatnia umowa o powierzeniu grantu z Parafią Prawosławną p.w. św. Mikołaja w Nowym Dworze na realizację zadania pt. Wokół kultury Prawosławia.


 

Top