Odwołanie posiedzenia Walnego Zebrania Członków w dniu 21.10.2020 r.

Odwołanie posiedzenia Walnego Zebrania Członków w dniu 21.10.2020 r.

W związku z wprowadzeniem od 17 października strefy czerwonej w powiecie sokólskim oraz wprowadzonymi ograniczeniami zgromadzeń, a  także w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo,  informuję o odwołaniu zaplanowanego na dzień 21.10.2020 r. Walnego Zebrania Członków – Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, które odbędzie się w późniejszym terminie.

   Michał Matyskiel - prezes zarządu
   Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański

Treść pisma <pobierz>

.

Top