Nabór nr 9/2017 - mała infrastruktura

Nabór nr 9/2017 - mała infrastruktura


Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy 1.3. Poprawa spójności terytorialnej, bezpieczeństwa, estetyki przestrzeni i dziedzictwa kulturowego, PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.1 Mała infrastruktura (Leader), zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański 2014-2020. 

Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce: Konkursy / PROW 2014-2020 / Nabór nr 9/2017 - mała infrastruktura

Top