Nabór nr 18/2017 – Promowanie obszaru LSR

Nabór nr 18/2017 – Promowanie obszaru LSR

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w Cel szczegółowy 5.2 Rozwój potencjału gospodarczego społeczności poprzez produkty lokalne i rynki zbytu, PRZEDSIĘWZIĘCIE 5.2.1 Produkty lokalne i lokalne rynki zbytu (Leader), zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański 2014-2020.
Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce:
Konkursy / PROW 2014-2020 / Nabór nr 18/2017 – Promowanie obszaru LSR

 

Top