Nabór nr 17/2017 – Infrastruktura społeczna

Nabór nr 17/2017 – Infrastruktura społeczna

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w Cel szczegółowy 1.2. Poprawa jakości infrastruktury społecznej, kulturalnej i edukacyjnej, PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 Infrastruktura społeczna (EFRR), zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański 2014-2020, oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego określone dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 8: Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.

 
Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce: Konkursy/EFRR 2014-2020

 

Top