Nabór nr 11/2017 - wyniki ponownej oceny

Nabór nr 11/2017 - wyniki ponownej oceny

Informujemy, iż w związku ze złożonymi protestami dotyczącymi naboru nr 11/2017 (Przedsięwzięcie: 2.2.2 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Leader) na operacje z zakresu: podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020), Rada na posiedzeniu w dniu 27.09.2017 r. dokonała ponownej oceny projektów nr: LGD-FB/PROW/11/2017/05 i LGD-FB/PROW/11/2017/08.

Pełna dokumentacja związana z ponowną oceną znajduje się w zakładce  
Konkursy/wyniki konkursów
 

Top