Komunikaty: Zmiana wzoru umowy o dofinansowanie projektu: nabór nr 6/2018, 2/2018, 1/2018, 15/2017, 13/2017, 8/2017, 6/2017

Komunikaty: Zmiana wzoru umowy o dofinansowanie projektu: nabór nr 6/2018, 2/2018, 1/2018, 15/2017, 13/2017, 8/2017, 6/2017

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 269/3771/2018 z dnia 30 stycznia br.) zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.
 
Z uwagi  na wprowadzoną zmianę poniżej udostępniamy zaktualizowany załącznik do ogłoszeń o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD. 
Do pobrania:

  1. Załącznik nr 12: Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGD <pobierz plik>
  2. Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS z dnia 05.02.2018 r. <pobierz plik>
 
Wprowadzane zmiany we wzorach umów mają zastosowanie do następujących naborów Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański:
               Nr naboru w GWA(EFS):                             
1.            RPPD.09.01.00-IZ.00-20-009/17                (nabór nr 6/2017)
2.            RPPD.09.01.00-IZ.00-20-017/17                (nabór nr 8/2017)
3.            RPPD.09.01.00-IZ.00-20-024/17                (nabór nr 13/2017)
4.            RPPD.09.01.00-IZ.00-20-028/17                (nabór nr 15/2017)
5.            RPPD.09.01.00-IZ.00-20-056/17                (nabór nr 1/2018)
6.            RPPD.09.01.00-IZ.00-20-061/17                (nabór nr 2/2018)
7.            RPPD.09.01.00-IZ.00-20-004/18                (nabór nr 6/2018)
 
Pełne treści komunikatów są dostępne w zakładce Konkursy/EFS 2014-2020
 

 

Top