Komunikat dotyczący wydłużenia terminu składania wniosków - nabór nr 19/2017

Komunikat dotyczący wydłużenia terminu składania wniosków - nabór nr 19/2017

Informujemy, iż wydłużeniu uległ termin do którego można składać wnioski w ramach naboru nr 19/2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie przed zmianą: 06.11.2017r. – 02.12.2017r.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie po zmianie: 06.11.2017r. – 04.12.2017r.

Pełna treść komunikatu:
 Konkursy/EFRR 

Top