Komunikat dotyczący naboru nr 14/2017

Komunikat dotyczący naboru nr 14/2017

Informuję, iż w ramach naboru nr 14/2017 (Przedsięwzięcie: 3.1.1 Aktywna integracja społeczna (EFS) - Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach WTZ, typ projektu nr 8 (Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ), działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020) trwającego w dniach: 19.06.2017 – 18.07.2017 nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie realizacji projektu.

 

Top