Komunikat do naboru nr 4/2019 i 13/2019 (zmiana wzoru deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem)

Komunikat do naboru nr 4/2019 i 13/2019 (zmiana wzoru deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem)

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż zgodnie z komunikatem Instytucji Zarządzającej z dnia 07.01.2020 roku zmianie ulega Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem, tj. załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.
 
Zmiana dotyczy uzupełnienia załącznika w zakresie wprowadzenia Informacji Administratora danych osobowych.
 
Komunikat dotyczy następujących naborów wniosków z EFS ogłoszonych przez Lokalną Grupę Działania – Fundusz Biebrzański:

  1. Nabór nr 4/2019 (nr w GWAEFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-011/19) – typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej;

  2. Nabór nr 13/2019 (nr w GWAEFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-040/19) – typ projektu nr 9  Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności.

 
Do pobrania:

  1. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem. <pobierz załącznik>

  2. Komunikat Instytucji Zarządzającej z dnia 07.01.2020 r. <pobierz załącznik>

 
Powyższa zmiana obowiązuje od dnia  07.01.2020 r.
 
Uzasadnienie zmiany:
Spełnienie obowiązku informacyjnego administratora danych osobowych wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Top