Komunikat do naboru nr 4/2019 i 13/2019 (zmiana wzoru deklaracji weksla in blanco wraz z wekslem)

Komunikat do naboru nr 4/2019 i 13/2019 (zmiana wzoru deklaracji weksla in blanco wraz z wekslem)


Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż zgodnie z komunikatem Instytucji Zarządzającej z dnia 22.11.2019 r.  zmianie uległ wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem.
 
Zmiana dotyczy uzupełnienia załącznika w zakresie wprowadzenia Informacji Administratora danych osobowych.
Komunikat dotyczy następujących naborów wniosków z EFS ogłoszonych przez Lokalną Grupę Działania – Fundusz Biebrzański:

  1. Nabór nr 4/2019 (nr w GWAEFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-011/19) – typ projektu nr 6 Programy aktywności lokalnej;

  2. Nabór nr 13/2019 (nr w GWAEFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-040/19) – typ projektu nr 9  wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności.

Do pobrania:

  1. wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem <pobierz załącznik>

  2. Komunikat Instytucji Zarządzającej z dnia 22.11.2019 r. <pobierz załącznik>

Powyższa zmiana obowiązuje od dnia  22.10.2019 r.
Uzasadnienie zmiany:
Spełnienie obowiązku informacyjnego administratora danych osobowych wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 
 

Top