Komunikat do naboru nr 13/2018 - Zalecenia MIiR w sprawie kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT)

Komunikat do naboru nr 13/2018 - Zalecenia MIiR w sprawie kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT)

Komunikat dotyczący informacji o Zaleceniach Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT)
 
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 publikuje Zalecenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielenia wsparcia finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Powyższy dokument został przygotowany celem zapewnienia jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania z EFS oraz rozliczania wsparcia finansowanego w określonych typach operacji, tak aby uniknąć podwójnego finansowania.
 
Zalecenia mają zastosowanie do projektów realizowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym, których zakres obejmuje bezzwrotne wsparcie finansowane na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub wsparcie pomostowe, jak również projekty, w których przewidziano refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.
 
Zalecenia mają zastosowanie do:

  • zawartych i realizowanych umów o dofinansowanie;
  • umów o dofinansowanie, które zostaną zawarte w związku z naborami ogłoszonymi przed datą wydania Zaleceń.
 
Jednocześnie Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 informuje, że w sprawie kwalifikowalności podatku VAT od dotacji dla uczestników projektu na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy oczekuje na ostateczne ustalenia służb audytowych Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i Komisji Europejskiej.
 
 
Informacja o zaleceniach Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie kwalifikowalności podatku od towarów i usług
 <pobierz plik>
 
Pismo MIiR w sprawie korekty Zaleceń <pobierz plik>
 
Skorygowane Zalecenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju <pobierz plik>
 
Skorygowany Załącznik nr 1 (a i b) do Zaleceń <pobierz plik>
 
Skorygowany Załącznik nr 2 do Zaleceń <pobierz plik>
 
 
Komunikat obowiązuje od dnia publikacji komunikatu.

Top