Informujemy o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji - Nabór nr 9/2020

Informujemy o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji - Nabór nr 9/2020

Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański informuje, że posiedzenie Rady dotyczące oceny i wyboru projektów do dofinansowania  złożonych w ramach naboru nr:  

  • 9/2020 Przedsięwzięcie 2.2.2 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Leader) na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: podejmowanie działalności gospodarczej
odbędzie się w dniu 17.09.2020 r.
 

 

Top