Informujemy o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji (Nabór nr 7/2018 i 8/2018)

Informujemy o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji (Nabór nr 7/2018 i 8/2018)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański informuje, że posiedzenie Rady dotyczące oceny i wyboru projektów do dofinansowania  złożonych w ramach naboru nr:

  • 7/2018 Przedsięwzięcie: 1.2.3 Infrastruktura dziedzictwa kulturowego (EFRR) na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, typ projektu nr 7, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
  • 8/2018 Przedsięwzięcie: 5.2.1 Produkty lokalne i lokalne rynki zbytu (Leader)  na operacje z zakresu: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
odbędzie się w dniu 18.05.2018 r.

Top