Informujemy o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji (Nabór nr 15/2018 i 19/2018)

Informujemy o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji (Nabór nr 15/2018 i 19/2018)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański informuje, że posiedzenie Rady dotyczące oceny i wyboru projektów do dofinansowania  złożonych w ramach naboru nr: 

  • 15/2018 Przedsięwzięcie: 3.1.1 Aktywna integracja społeczna (EFS) – Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach WTZ na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego, typ projektu nr 8, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
  • 19/2018 Przedsięwzięcie: 1.2.2 Rewitalizacja na poziomie lokalnym (EFRR) na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, typ projektu nr 9, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
odbędzie się w dniu 15.10.2018 r.

Top