Informujemy o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji - Nabór nr 13/2019 (Rozwój usług społecznych)

Informujemy o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji - Nabór nr 13/2019 (Rozwój usług społecznych)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański informuje, że posiedzenie Rady dotyczące oceny i wyboru projektów do dofinansowania  złożonych w ramach naboru nr: 

odbędzie się w dniu 19.08.2019 r.

Top