Informujemy o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji (Nabór nr 1/2018, 5/2018, 6/2018)

Informujemy o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji (Nabór nr 1/2018, 5/2018, 6/2018)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański informuje, że posiedzenie Rady dotyczące oceny i wyboru projektów do dofinansowania  złożonych w ramach naboru nr:

  • 1/2018 Przedsięwzięcie: 3.1.1 Aktywna integracja (EFS) - Programy Aktywności Lokalnej – wsparcie skierowane do  środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego, typ projektu nr 6, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
  • 5/2018 Przedsięwzięcie: 1.2.4 Infrastruktura edukacyjna (EFRR) na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, typ projektu nr 10, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
  • 6/2018 Przedsięwzięcie: 3.1.1 Aktywna integracja społeczna (EFS) – Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach WTZ na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego, typ projektu nr 8, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
odbędzie się w dniu 16.02.2018 r.

Dodatkowo informujemy, iż nie wpłynęły żadne wnioski o dofinansowanie projektów w ramach zakończonych naborów nr:
  • 4/2018 Przedsięwzięcie 1.2.1 Infrastruktura społeczna (EFRR) na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, typ projektu nr 8, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
  • 3/2018 Przedsięwzięcie 1.1.1 Infrastruktura ochrony środowiska (EFRR) na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, typ projektu nr 8, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
  • 2/2018 Przedsięwzięcie 4.1.1 Wysoka jakość edukacji przedszkolnej (EFS) - zapewnienie wiekszej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego, typ projektu nr 4, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;

Top