Informujemy o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji - Nabór nr 10/2020 (Rewitalizacja małej skali)

Informujemy o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji - Nabór nr 10/2020 (Rewitalizacja małej skali)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański informuje, że posiedzenie Rady dotyczące oceny i wyboru projektów do dofinansowania  złożonych w ramach naboru nr: 

  • 10/2020 - Przedsięwzięcie: 1.2.2 Rewitalizacja na poziomie lokalnym (EFRR) na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, typ projektu nr 9, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

odbędzie się w dniu 12.11.2020 r.

Top