Informacja o wynikach naboru na stanowisko koordynatora ds. wdrażania PROW i EFRR

Informacja o wynikach naboru na stanowisko koordynatora ds. wdrażania PROW i EFRR

Informujemy, iż w ramach ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania - Fundusz Biebrzański naboru na stanowisko Koordynatora ds. wdrażania PROW i EFRR  wpłynęła 1 oferta:

  • Marzena Bojarzyńska, zam. Białystok.
W wyniku postępowania rekrutacyjnego, tj. po analizie dostarczonych dokumentów i rozmowie kwalifikacyjnej, Zarząd podjął decyzję o zatrudnieniu Pani Marzeny Bojarzyńskiej na stanowisko Koordynatora ds. wdrażania PROW i EFRR. 

Top