Informacja o terminie posiedzenia Rady w dniu 14.07.2017 r.

Informacja o terminie posiedzenia Rady w dniu 14.07.2017 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański informuje, iż w dniu 14.07.2017 r. odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące oceny projektów złożonych w ramach naboru nr:

  • 11/2017 Przedsięwzięcie: 2.2.2 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Leader) na operacje z zakresu: podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
  • 12/2017 Przedsięwzięcie 1.2.4 Infrastruktura edukacyjna (EFRR) na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, typ projektu nr 10 (Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego), działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Przedmiotem posiedzenia będzie również rozpatrzenie protestów złożonych przez Wnioskodawców w ramach zakończonej oceny wniosków dotyczących naboru nr 7/2017 (Wsparcie przedsiębiorczości; nowe miejsca pracy (Leader)) oraz naboru nr 9/2017 (Mała infrastruktura (Leader)).

Top