Informacja o publikacji komunikatu do naboru nr 13/2019 - Rozwój usług społecznych

Informacja o publikacji komunikatu do naboru nr 13/2019 - Rozwój usług społecznych

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi).

Przekierowanie do pełnej treści komunikatu do naboru nr 13/2019

Top