Informacja o publikacji komunikatów w ramach naborów: 20/2018, 21/2018, 22/2018, 23/2018, 24/2018 i 25/2018

Informacja o publikacji komunikatów w ramach naborów: 20/2018, 21/2018, 22/2018, 23/2018, 24/2018 i 25/2018

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański informuje, iż w związku z błędnie przyjętą numeracją ogłoszeń o naborze wniosków o udzielenie wsparcia wprowadzone zostały zmiany w dokumentacji konkursowej w ramach naborów nr :

Zmiany dotyczące numeracji powyższych naborów obowiązują od dnia 19.01.2018 r., tj. od dnia publikacji komunikatów

Komunikaty dostępne są w zakładce: Konkursy/EFS 2014-2020 (Nabór nr 20/2018, 21/2018, 25/2018) i Konkursy/EFRR 2014-2020 (Nabór nr 22/2018, 23/2018, 24/2018).

Top