Informacja o braku złożonych wniosków w ramach naboru nr 18/2018 (Infrastruktura społeczna(EFRR))

Informacja o braku złożonych wniosków w ramach naboru nr 18/2018 (Infrastruktura społeczna(EFRR))

Informujemy,  że w ramach ogłoszonego naboru nr 18/2018 (1.2.1 Infrastruktura społeczna (EFRR) na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, typ projektu nr 8, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020) do biura Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański nie został złożony żaden wniosek o dofinansowanie. Termin składania wniosków minął 27.09.2018 r.

Top