Badanie ankietowe dla rolników z Doliny Biebrzy

Badanie ankietowe dla rolników z Doliny Biebrzy

Uniwersytet Warszawski serdecznie zaprasza rolników prowadzących gospodarstwa w Dolinie Biebrzy do badania poświęconego praktykom rolnym i dopłatom za wprowadzenie w nich określonych zmian. Udział w badaniu jest możliwy po wejściu na stronęhttps://i-mb.pl/hektar/

Badanie realizowane jest przez Uniwersytet Warszawski, we współpracy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym oraz innymi ośrodkami badawczymi i uniwersytetami w Europie, oraz finansowane ze środków Unii Europejskiej. Wyniki tego badania zostaną wykorzystane w celach naukowych oraz zaprezentowane lokalnym i europejskim władzom. Mogą zostać wykorzystane w planowaniu zmian polityki rolnej w Polsce. Państwa odpowiedzi mogą więc wpłynąć na kształt przyszłych programów rolno-środowiskowych.

Top